Skip to content

Międzynarodowa konferencja naukowo- dydaktyczna
Celuj w refleksję! Refleksja – początek czy koniec procesu edukacyjnego?
12 listopada 2018

Wizyta studyjna (Study visit) w przedszkolach daltońskich (Przedszkole nr 34, Przedszkole nr 8 w Koszalinie; Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 8 w Kołobrzegu

9.00- 9.30 Rejestracja w przedszkolu
9.30-11.00 Wizyta studyjna

Konferencja / Conference  Wydział Technologii i Edukacji Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2  (http://tu.koszalin.pl/ )

11.30-12.30 Rejestracja/Registration
11.30-12.30 Obiad/Dinner (Bar uczelniany – Budynek B -parter od strony parkingu)
12.30-12.40 Wstęp na wesoło- niespodzianka
12.40-12.50 Powitanie uczestników konferencji /Invitation
12.50-14.50 Sesja plenarna/Plenary session (Aula 101 – Budynek B)
12.50-13.20 Jak chronić fundamentalne wartości Planu Daltońskiego/ How protect the fundamental values of Dalton, Roel Rohner, Prezydent Dalton International Holandia
13.20-13.40 Refleksja strategią rozwoju ucznia i nauczyciela/ Reflection is a way to develop student and teacher, prof. UAM dr hab. Renata Michalak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13.40-14.10 Refleksje z mojego życia/ Reflections of my life, Paul Bruijn, Dalton International Holandia
14.10-14.30 Edukacja daltońska w Chinach/Dalton education in China, Lianheng Mei, Shenzhen Dalton Xinhua School Chiny
14.30-15.00 Autorytet nauczyciela w komunikacji z dzieckiem i rodzicami w aspekcie aktywności fizycznej /Authority of the teacher in the comunication with children and parents from the phisical activity aspect, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Huciński, Politechnika Koszalińska
15.00-15.30 Przerwa kawowa/Break
15.30-16.30 Warsztaty/Workshops (I tura)
16.30-16.50 Przerwa kawowa/Break
16.50-17.50 Warsztaty/Workshops (II tura)
(Warsztaty odbywają się w dwóch turach, każdy uczestnik może wybrać po jednym warsztacie w każdej turze.)

Tematyka warsztatów:

Warsztat 1  (sala 01 budynek A)
Różnica między ewaluacją a refleksją / Difference between evaluation & reflection. Subtitle: ‘How children can learn to reflect on their learning process.’/ Paul Bruijn Dalton International

Warsztat 2 (sala 104 budynek G)
Mediacja – o komunikacji w cieniu agresji/ Mediation – about communication in the shadow of aggression/ mgr Tomasz Parafiniuk, Politechnika Koszalińska (warsztat będzie tylko w turze II)

Warsztat 3 (sala 02 budynek A)
SCRUM- Efektywne zarządzanie zespołami nauczycieli w placówkach przedszkolnych/ SCRUM – Effective teachers’ teams management in kindergartens/ mgr Justyna Cholewińska, dyrektor Prywatnego Dwujęzycznego Przedszkola „Motylek” w Lublinie, trener, coach (dedykowane kadrze zarządzającej)

Warsztat 4 (sala 04 budynek A)
Przywództwo edukacyjne w placówce daltońskiej – rola lidera / Educational leadership in the Dalton School – the role of the leader/ mgr Dorota Czerwonka, niezależny konsultant, szkoleniowiec i coach edukacyjny

Warsztat 5 (sala 013 budynek A)
Let’s Daltonize English- innowacyjne nauczanie języka angielskiego w placówkach daltońskich/ dr Agata Sowińska, Research Platform, Apple Ka dyrektorka działu języków obcych w Schenzhen Chiny

Warsztat 6 (sala 305 5H budynek H)
Autorytet nauczyciela w komunikacji z dzieckiem i rodzicami w aspekcie aktywności fizycznej /prof. dr hab. Tadeusz Huciński, Politechnika Koszalińska  oraz mgr Tomasz Wilczewski. (osoby uczestniczące proszone są o przygotowanie wygodnego stroju i obuwia).

17.50- 18.00 Przerwa/ Break
18.00– 18.30 Podsumowanie konferencji (aula 101 B)

Wręczenie certyfikatów placówkom daltońskim, zakończenie / Closing Cremony

Organizatorzy:

 • Polskie Stowarzyszenie Dalton
 • Wydział Technologii i Edukacji Politechnika Koszalińska

Komitet naukowy:

 • Roel Rohner, President Dalton International
 • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Strawa, Politechnika Koszalińska
 • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Huciński, Politechnika Koszalińska
 • dr Agnieszka Hłobił, Politechnika Koszalińska
 • dr Iwona Zychowicz, Politechnika Koszalińska
 • dr hab. Renata Michalak, UAM w Poznaniu
 • dr Agata Sowińska, Research Platform- Dalton International
 • mgr Katarzyna Dryjas, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton
 • mgr Anna Wróbel , Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton

Komitet organizacyjny:

Polskie Stowarzyszenie Dalton: Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel, Violetta Antkowiak, Grażyna Budzik

Politechnika Koszalińska:

 • dr Agnieszka Hłobił
 • dr Mariusz Kołaciński
 • dr Lucyna Maksymowicz
 • dr Iwona Zychowicz
 • mgr Tomasz Parafiniuk
 • mgr Sandra Reterska-Tkaczyk

Adresy przedszkoli daltońskich, w których planowana jest wizyta studyjna:

 • Przedszkole nr 34 w Koszalinie ul. Gen. J. Bema 9
 • Przedszkole nr 8 w Koszalinie ul. Bałtycka 44
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu ul. Borzymowskiego 8
 • Przedszkole nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4A

(Osoby uczestniczące w wizycie studyjnej w przedszkolach z Kołobrzegu będą miały zorganizowany powrót autokarem z przedszkoli do Politechniki Koszalińskiej na konferencję.)

Organizatorzy nie zapewniają noclegów – należy je organizować we własnym zakresie.

Opłata konferencyjna:

100 zł – Członek indywidualny PS Dalton

200 zł – Nauczyciel, dyrektor placówki daltońskiej  PS Dalton oraz placówki w procesie certyfikacji PS Dalton

270 zł – Inni uczestnicy

* Opłata Konferencyjna obejmuje wizytę studyjną, udział w wykładach i warsztatach, obiad i przerwę kawową. Organizatorzy nie zapewniają, ani nie pośredniczą w organizacji noclegów. Zniżki dotyczą członków i placówek, które mają uregulowane składki członkowskie.

Wpłaty należy dokonać do 2 listopada 2018 r. (w tytule przelewu dopisek: konferencja PSD 2018)  na konto Polskiego Stowarzyszenia Dalton:
36 1020 2674 0000 2202 0104 9782.

W związku z ograniczoną ilością miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń wraz  z dokonaniem opłaty. W przypadku potrzeby wystawienie faktury przelewowej dla placówek prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.
Rejestracja odbywa się elektronicznie poprzez stronę: http://dalton.roycomedia.com/formularz