Skip to content
Konsultanci

KATARZYNA DRYJAS

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, posiadającego międzynarodowy certyfikat International Dalton School, jednego z dwóch pierwszych przedszkoli daltońskich w Polsce. Współzałożycielka i prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Autorka licznych artykułów dotyczących edukacji daltońskiej, publikowanych w czasopismach m.in.: Wychowanie w Przedszkolu, Bliżej Przedszkola, Przedszkolne ABC, Meritum, Plan daltoński- wiedza i praktyka. Konsultant PSD, edukator, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach (w latach 2008-2013). Polski koordynator światowego projektu wczesnej edukacji dla zrównoważonego rozwoju Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP w latach 2010-2014. Laureatka ogólnopolskiej nagrody Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej, laureatka nagrody Wolters Kluwer Super Dyrektor Przedszkola 2015. Wyróżniona w konkursie Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji organizowanym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Autorka projektów realizowanych w ramach programów Comenius oraz Erasmus+. Ulubione zajęcia poza innowacjami w edukacji to podróże i literatura sensacyjna, a w szczególności powieści Harlana Cobena i Remigiusza Mroza.

Anna Wróbel

ANNA WRÓBEL

Wieloletni dyrektor przedszkola, twórca edukacyjnych projektów krajowych i międzynarodowych. Jako lider współpracy międzynarodowej organizuje międzynarodowe konferencje oraz międzynarodową wymianę studyjną nauczycieli. Wolontariat jest dla niej jednym ze źródeł satysfakcji i motywacji do kolejnych działań. Umiejętnie łączy pracę zawodową i zainteresowania z działalnością w organizacjach pozarządowych: Prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, inicjatorka i współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton, konsultant Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Dyrektor Przedszkola nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie posiadającego międzynarodowy certyfikat International Dalton School. Jako lider przywództwa edukacyjnego wspiera rozwój coachingu w edukacji. Promuje klasykę polskiej literatury dziecięcej. W siedzibie placówki zorganizowała stałą wystawę prac patrona – Zdzisława Witwickiego, wybitnego malarza, grafika, ilustratora książek dla dzieci. Laureatka Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Kamila Jakimowicz

Kamila Jakimowicz

Nauczycielka, tłumaczka książek z zakresu psychologii i psychoterapii. Współtwórczyni wielu projektów i warsztatów dotyczących szeroko rozumianego rozwoju osobistego, mediatorka dziecięca. Właścicielka niepublicznego przedszkola daltońskiego Akademia Junior w Koninie oraz szkoły językowej. W swojej pracy łączy ideę pedagogiki planu daltońskiego, Porozumienia  Bez Przemocy oraz SNO. Wierzy głęboko, że w każdym dziecku drzemie potencjał, który należy pielęgnować od najwcześniejszych lat. Obdarzenie dziecka zaufaniem i bezwarunkową akceptacją jest najpiękniejszą rzeczą, jaką można podarować drugiemu człowiekowi.

Agata Juliańska

AGATA JULJAŃSKA

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej ABiS „Szkoła dla dziecka” w Łodzi – pierwszej szkole z certyfikatem palcówki daltońskiej. Jestem entuzjastą i praktykiem zasady „nauki przez zabawę”. Uważam, że uczeń najłatwiej przyswaja wiedzę, gdy nie ma świadomości bycia nauczanym. Cały czas się rozwijam i poszukuję nowych rozwiązań. W swojej pracy podążam za uczniem, za jego potrzebami i zainteresowaniami. Traktuję go, jako współtwórcę procesu edukacyjnego. Tak organizuję przestrzeń edukacyjną by uczniowie mieli możliwość podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, samodzielnego rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, a także współdziałania. Ten zamysł idealnie wpisuje się w założenia pedagogiki planu daltońskiego, której jestem praktykiem i propagatorem jak konsultant Polskiego Stowarzyszenia Dalton, a także szkolny koordynatorem z zakresu planu daltońskiego. Przygotowuję i prowadzę szkolenia, szerząc ideę Helen Parkhurst. Jestem autorką lub współautorką narzędzi przydatnych w pracy zgodnej z założeniami planu daltońskiego. Praca sprawia mi ogromną radość, jest moją pasją i czymś, co najbardziej lubię robić. Odpoczywam przygotowując zajęcia, tworząc gry, karty pracy, czy pisząc wierszyki. Pracuję z sercem.

Kamila Szymańska

KAMILA SZYMAŃSKA

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej ABiS „Szkoła dla dziecka” w Łodzi – pierwszej szkole podstawowej w Polsce, której przyznany został certyfikat placówki daltońskiej. Jestem nauczycielem poszukującym, z chęcią zapoznaję się z nowymi, ale też i sprawdzonymi metodami pracy z uczniem. Samodzielnie wyszukuję nowych rozwiązań i sprawdzam je, na co dzień w mojej klasie. Lubię organizować własną przestrzeń projektując narzędzia usprawniające codzienną pracę nauczyciela. Ogromną satysfakcję i radość sprawia mi czas spędzony z moimi uczniami na wspólnym zdobywaniu nowych doświadczeń i uczeniu się przez zabawę. Praca zgodna z założeniami planu daltońskiego jest dla mnie sprawdzonym i skutecznym sposobem na rozwijanie u moich uczniów samodzielności i umiejętności współdziałania w zespole, lecz także pozwala mi rozwijać się, jako nauczycielowi, motywuje do dalszej pracy i tworzenia nowych rozwiązań w pracy z dzieckiem. Tak ważna w planie daltońskim refleksja nie omija również nauczyciela. Projektując zajęcia i aktywności uczniów często zadaję sobie pytania „Czego moi uczniowie mogą nauczyć się samodzielnie?”, „Jak ja mogę im w tym pomóc?”, „Czy przy danym zadaniu i aktywności niezbędna jest wiodąca rola nauczyciela?” Jestem entuzjastką rozwiązań, jakie w pracy z uczniem proponuje plan daltoński. Jako konsultant w Polskim Stowarzyszeniu Dalton mam możliwość szerzenia tej idei, dzielenia się zdobytym doświadczeniem i pasją oraz zarażania nią innych nauczycieli.

roel-rohner

Roel Röhner

Prezydent Dalton International, International Senior Dalton Consultant. Wieloletni dyrektor szkoły daltońskiej „Dalton School Pieterskerkhof” w Utrechcie. Inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Dalton Austria, Stowarzysznia Dalton w Czechach, inicjator i współzałożyciel platformy badawczej Dalton International. Koordynator i inicjator procesu wdrażania pedagogiki planu daltońskiego w Chinach, w szkole Xinua Dalton School w Schenzhen. Koordynator procesu wdrażania pedagogiki daltońskiej w jednej z największych chińskich korporacji „Beijing Liyang Zhongji Education and Technology Co,. Ltd. (szkolenie konsultantów, nominowanie placówek daltońskich, szkolenie kadry administracyjnej, audyt i akredytacja). W swoim doświadczeniu zawodowym posiada wiele różnorodnych działań na rzecz popularyzacji Planu Daltońskiego w świecie. Do najważniejszych publikacji należą: „Leve de school” (współautor), „At żije śkola”(współautor), „Daltonderwijs, een blijvende inspiratie” (współautor), „Dalton, doe het eens anders”(współautor), „Dalton, ondwrijs, een ontwikkelingsegerichte inspiratie” (współautor), „Pedagogika planu daltońskiego” (współautor).

Agata Sowińska

Agata Sowińska

International Dalton Consultant, właścicielka firmy International Dalton Consultancy w Holandii, kierownik platformy badawczej Dalton International, w ramach działań Platformy Badawczej, prowadzi badania w szkole daltońskiej w Austrii „Sternschule”; w Chinach w Schenzhen Dalton Xinua School; w Holandii w Daltonschool De Leeuwerik w Leidedorp; w Niemczech w Daltonschule Unstruttal; w Polsce Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy”. Konsultant we współpracy Dalton International i Beijing Liyang Zhongji Education and Technology Co,. Ltd. Doktor Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, magister filologii angielskiej o specjalności literatura brytyjska na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Polonistyki Stosowanej w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego. Specjalistka w zakresie innowacji w edukacji językowej i alternatywnej. Wieloletni nauczyciel języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym. Do roku 2015 wykładowca oraz kierownik katedry pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, redaktor językowy czasopisma naukowego „Polish Journal of Health and Fitness” WSBiP. Od 2012 roku prowadzi badania nad innowacyjną rzeczywistością szkolną, zwłaszcza badania jakości i efektywności innowacyjnego nauczania i uczenia się języka angielskiego, edukacji alternatywnej, psycholingwistyki. Autorka licznych publikacji naukowych, w których została dokonana analiza badań nad innowacyjnością w edukacji języka angielskiego, neurolingwistyką zamieszczonych między innymi, w Dalton Visie Magazine, w Hadze. Szczególnym polem jej zainteresowań jest dydaktyka języka angielskiego, problematyka z zakresu pedagogiki ogólnej, edukacji alternatywnej. Autorka książki Innowacje w edukacji języka angielskiego w świetle teorii szkoły twórczej opublikowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych.

STAŻYŚCI

katarzyna malek

Katarzyna Małek

Absolwentka Filologii polskiej oraz Diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej. Dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego, pracujący w Przedszkolu nr 43 w Lublinie. Entuzjastka innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Z zaangażowaniem dzieli się swoimi doświadczeniami organizując warsztaty i zajęcia otwarte dla nauczycieli. Jest sekretarzem w Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Dalton oraz  koordynatorką wdrażania edukacji daltońskiej w swojej placówce. Autorka książki „Teatrzyki- wielka księga inspiracji. Propozycje animacji teatralnych i zabaw w oparciu o pedagogikę F. Froebla”.

Konsultanci

Anna Siemiątkowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w daltońskiej Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie. Koordynator Planu Daltońskiego na terenie placówki. w której pracuje. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego wydział pedagogiki – pedagog. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji elementarnej (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną oraz z Pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej i logopedii szkolnej. Kandydat na konsultanta PSD. Z zamiłowania nauczyciel i pasjonat swojej pracy.
Mama 3 dzieci. Jej hobby to szachy, muzyka i bieganie. Lubi jak coś się dzieję i nie znosi monotonni.