Skip to content

Polskie Stowarzyszenie DALTON

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
os. Pułanki 6
tel. 796 499 123
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000389977
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ne 2.26/00090/2019
NIP: 661 23 63 010
REGON: 260560861
nr rachunku bankowego: 36 10202674 0000 2202 0104 9782

e-mail:  biuro@dalton.roycomedia.com