Kwartalnik “Inspiracje Daltońskie”

Polskie Stowarzyszenie Dalton z ogromną radością pragnie poinformować o nowej inicjatywie popularyzującej idee edukacji daltońskiej:

KWARTALNIK “INSPIRACJE DALTOŃSKIE”
Teoria i Praktyka

Drodzy Czytelnicy oddajemy w Wasze ręce kolejny numer kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Dalton „Inspiracje Daltońskie. Teoria i Praktyka”, na łamach którego będziemy propagować idee Planu Daltońskiego. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce do polemiki, wymiany doświadczeń, przekazywania dobrych praktyk edukacyjnych czy informacji na temat wydarzeń związanych z pedagogiką Planu Daltońskiego w kraju i na świecie. Zamieszczane zaś w czasopiśmie artykuły będą inspiracją dla dyrektorów i nauczycieli do zmiany sposobu funkcjonowania edukacyjnego i doskonalenia warsztatu pracy. Inicjatywa ta to także kolejny krok w rozwoju tej cennej koncepcji w naszym kraju oraz rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Wersja papierowa z dostępem do materiałów elektronicznych

inspiracje-15