Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Polskiego Stowarzyszenia DALTON

X Międzynarodowa Konferencja Daltońska 2021

Plan Daltoński w kulturze wzajemnego uczenia się

Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, 2017

Przyszłość zaczyna się dziś – Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań 2016

ROLA I MIEJSCE EDUKACJI DALTOŃSKIEJ W TRANSFORMACJI SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE

Międzynarodowa Konferencja
Łódź
2012

EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO – WIEDZA I PRAKTYKA